מכתב: T-S 8Ja1.5

מכתב T-S 8Ja1.5

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Letter from Yosef b. Yaʿaqov b. Yahaboy, probably in Amalfi, to a partner, in al-Mahdiyya. Dating: ca. 1040. Describes a long sea voyage that lasted about 70 days on board a Christian ship. The journey probably started in Alexandria and went through Constantinople, Crete and Amalfi. Yosef b. Yaʿaqov b. Yahaboy asks his partner to sell some flax and indigo and instructs him what to do with the money that he will receive. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, p. 390.)

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
 1. עלינא משקה ומא סמענא באלכלאץ לאן גינא עלי חא [צרה]
 2. קצב טינה בעד אן עדינא בעהד יח יומא כר עלינא פאבאן
 3. אן ידכלו בר מן ברארי אלמסלמין פרגענא אלי אקריטש ומא
 4. זלנא נגרע דמאנא אלי אן וצלנא אלי מלף בעהד ניף וסבעין יום
 5. ומא כפא האדא אלא אננא וצלנא לבלד מצאדר פמא וגדנא
 6. מן יחלנא פי בטאעה מן אלבטאיע לא פלפל ולא לבאן ולא גיר
 7. דלך ולא בדרהם ואחד פגעלנא בטאיענא פי אלמכאזן וקעדנא
 8. אלי אן יפרג אללה ולא המני המת רוחי ולא ה מני אלא המתך פי אל
 9. חמל אלדי לך אלדי לם אקדר עלי ביעה פעז דלך עלי גד ואנא
 10. אסאל אכי וסידי פי ביע אלעדל אלניל ואלס תה אעדאל כתאן ואל
 11. חויגאת ויקתרץ מן תמנהא קרצה קקפ דע קדם יפתרג פיהא
 12. אלי אן אצל ללמהדיה אכד עוצהא ותודע לי אלבאקי עמ-
 13. מן תרא אלי חין וצולי ותוציה יסלמה לי פי חין וצולי ותתרך
 14. לי שרח ביע אלכתאן ושרח ביע אלניל מודוע צחב//ת// אלדנא
 15. פעלת מתפצל לא עדמתך ואסאל אלבארי תעאלי יעינני עלי
 16. ביאץ מכאפאתך ונסאלה אחיאה אללה אן יאכד לי אלאנזרות
 17. ואלפקאעה מן ענד ולי אלשיך אבו סעיד בן אלגרבי נע ווזן אל
 18. אנזרות קנטאר יתפצל באכדה מעה ללאסכנדריה ואלפקאעה
 19. ימלאהא לי זית וישתרי לי גרה צאבון תוצלהם ללבית אן שא
 20. אללה וכתאבך יצלני בשרח גמיע אחואלך פאן קלבי מתעלק
 21. אליך כצצת חצרה אכי באפצל אלסלאם ואלשיך אבו אבראהים
 22. אסמעיל ואלשיך

margin

אבו יצחק ואל | שיך אבו אלחסן | שמאר אפצל אל | סלאם ותערף אל |

שיך אבו אלפצל | בן סלמאן אנני | מרת (!) אלי ענד | יחנא אנא ואלשיך |

אבו סהל ודפעת | לה אלכתאב ולם | יעיד עלי גואב | ואנא אלי אסאעה | אתדכר אליה חד | אבצר איש יקול | פאן אכדת מנה | שיי אנא אנפדה | לה ואלשיך אבו | . . ] כאן בן עלי פי

תרגום

S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).

. . . we suffered hardship and did not hear about the escape,1 for we came near to the cafpital] QasantIna (Constantinople). After we had cruised on the sea for eighteen days he3 attacked us again. Then it became evident that they4 were on their way to one of the coasts of the Muslims. So we returned to Crete. We did not cease to gulp our blood until we arrived in Amalfi after more than seventy days. This was not enough: We came to a town whose property had been confiscated and we did not find anyone who would buy any goods from us, be it pepper or olibanum (Iuban) or anything else, not even one dirhem's worth. We put our goods in warehouses and are now waiting for God's help. I do not worry for my own things. I worry for you and your goods that I am unable to sell. I really regret this very much....

Please inform the elder Abu Ί-Fadl b. Salman that I went to see Yuhanna (spelled yhri), I and the elder Abu Sahl, and gave him the letter, but he did not answer it. Until now I have been reminding him, to find out what he would say. If I get something from Yuhanna, I shall send it to him.

Verso.

יכתץ מני באפצל אלסלאם וגמיע אצחאבנא תכצהם עני בלסלאם