רשומה קשורה ל-סמי ספרותי: RNL Yevr. I B 19

סמי ספרותי RNL Yevr. I B 19
  1. ציטוט
    Paul Kahle, Masoreten des Westens (in German) (Stuttgart: n.p., 1927).
    כולל digital edition
  2. ציטוט
    Outhwaite, "Samuel ben Jacob: the Leningrad Codex B19a and T-S 10J5.15" (Fragment of the Month: n.p., 2016).
    כולל דיון