מסמכים קשורים מכתב: NLI 577.1/56

מכתב NLI 577.1/56