רשימה או טבלה: NLI 577.1/56

רשימה או טבלה NLI 577.1/56

תגים

תיאור

There are multiple fragments under this shelfmark. A - Accounts, in Arabic script.