רשימה או טבלה: T-S NS 324.112 + Moss. VII,157

רשימה או טבלה T-S NS 324.112 + Moss. VII,157

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2023

תיאור

Verso: Two distinct text blocks in Arabic script. (1) The names of the months of the Coptic calendar. (2) Accounts, recording credits and debits and mentioning a paternal aunt and her son. Gil understands these as the private accounts of one of Nehemya’s sons, mentioning the name of two sons, Yoshiyyahu and Avraham. List of monthly rental payments, for one third of Sahlān’s house that was probably inherited to the writer. (Information from CUDL and Gil, Kingdom, Vol. 2, #40, and E. Bareket, Shafrir misrayim, pp. 167, 169, 174.)

Moss. VII,157 1v

1v

תיעתוק

Marina Rustow and Naïm Vanthieghem, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (in Arabic).

תרגום

Moss. VII,157 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. VII,157: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.