רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8J35.2

מסמך משפטי T-S 8J35.2
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. Assaf, "Shetarot atiqim‎" (in Hebrew), Tarbiṣ‎ 9 (n.p., n.d.), 196-218.
  כולל מהדורה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition