טקסט ספרותי: T-S AS 155.397

טקסט ספרותי T-S AS 155.397

תגים

תיאור

Copy of Muḥammad's letter to Ḥunayy Ibn al-Akhṭab and the Jews of Khaybar and Maqnā. This is a variant of T-S 16.353 (PGPID 7491), identified by Alan Elbaum and Moshe Yagur. Written on parchment. Dating: Likely 10th or 11th century. The orthography is unusual and may suggest an early dating. On verso there is an unidentified text in Hebrew, possibly containing the phrases כי לו הגדולה and טובה וכשיר[ה].

T-S AS 155.397 recto

recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
  1.                                בסם אלה ארחמן ארחים הדא כ[תאב
  2. מ]ן מחמד רסול אלה אליכום(?). . . . . . . . . . . . . . . [. . . . . .
  3. סילם אנתם איני אחמד אליכום אלה אלדי לא אליה [אלא הו
  4. אמא בעד אן אומי(?) אליי אנכום ראגיעין אלא סוכ[נכום . . . . .
  5. ארגיעו פאינכום אמנין באמאן אלה ואמאן ר[סולה . . . . . . . 
  6. . חני אבן אל אכטב . . . ל . ביתכם  מן . . . [. . . . . . . . . . . . 
  7. מקנא קד רופיע [ענכ]ום אל[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אל
  8. כומס ואל עושר [
  9. לא תגבר[

תרגום