סמי ספרותי: T-S AS 155.277

סמי ספרותי T-S AS 155.277

תיאור

Verso: medical prescription in Arabic script for the treatment of fever(?). (Information from CUDL)

T-S AS 155.277 1v

1v

תיעתוק

תרגום

T-S AS 155.277 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 155.277: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.