מכתב: NLI 577.10/13

מכתב NLI 577.10/13

תיאור

Verso: Note in Judaeo-Arabic. The sender reports that the Gentiles who live in Zuqāq Khabīṣa near the synagogue (cf. T-S NS 306.1b (PGPID 4465), r12) have been setting fires and blaming them on the Jews.

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
  1. אלמולי אלסעיד אסעדה אללה פי
  2. גמיע חרכאתה וינגחה פי
  3. גמיע מסאעיה      יעלם באן
  4. אהל זקאק כביצה שכיני בית
  5. הכנסת תבנה ותכונן בחיי ישראל
  6. קד אתוהם(?) גיראנהם אלגוים
  7. וישעלו אלנאר פי דארהם
  8. ויקולו באן אליהוד אשעלוהא
  9. וקד חארו(?) פי הדה אלקצה וללמולי
  10. אלראי פי דלך ושלום

תרגום