מסמך משפטי: T-S 8J34.11

מסמך משפטי T-S 8J34.11

תגים

תיאור

Fragment of an account containing names and amounts of money in dinars and dirhams. Probably part of a court record, based on the presence of the signature of the parnas ʿEli b. Yaḥyā ha-Kohen (late 11th to early 12th century. The lower entry here looks like the hand of Netanʾel b. Yefet (cf. CUL Add.3420.2 (PGPID 5378)).

T-S 8J34.11 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ] מר יהודה בן מנשה
 2. ] משלם בן הבה
 3. ]לתה עשרין
 4. ] דינאר תלת ארבע
 5. ] . . . . . . ממא . . רה
 6. ] אבנה בשר בן מבארך
 7. ] ונצף ורבע וסדס וה [דא
 8. ] בן חלפון סבעה דראה [ם
 9. ]ון תלת ורבע דינאר
 10. ] התלמיד נע
 11. ]ון ביר יחיי ננ
 12. ] . מה אלכמסה אלדנאניר
 13. ] . . . ני וענדה איצא
 14. ] אני ד ורבע והי מא קבצהא מן אבי זכרי
 15. ] ואלסרור בן אלקאבסי

תרגום

T-S 8J34.11 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J34.11: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.