טקסט ספרותי: T-S 8J31.10

טקסט ספרותי T-S 8J31.10

תגים

תיאור

Dirge on the death of a scholar which also appears in another document (Or 5557 P. f. 56) believed to have been written on the occasion of the demise of Shemarya b. Elhanan (ca. 1011). (Information from J. Mann, Jews, II, pp. 27-28, and Goitein's index cards)

T-S 8J31.10 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שחה ישיבת צבי בחבל
 2. עם ישיבת בני בבל
 3. ושמו יד עלי שובלי
 4. בתמהון לב עלי מוקשי
 5. ירד מראשם זר
 6. מתי יהיה חוזר
 7. וסר שהרון וגם נזרי
 8. ומלבוש שש ומשי
 9. כל עמוק ידליהו
 10. וכל סתום יגליהו
 11. וכל חסרון ימלאהו

Bottom left margin, perpendicular lines.

כרב אשי

ומנשי

תרגום

T-S 8J31.10 1v

1v

Verso.

 1. לתלמוד
 2. לסדר מועד וליב[מות
 3. ועירובין הסתומות
 4. יבאר בם תעלומות
 5. כאור מהרי ושמשי
 6. מחצתן עם חסידים
 7. מושבו עם בין נעימים
 8. ויקבץ עם נדודים
 9. ויבנה בית מקדשי
 10. הקיף
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J31.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.