רשימה או טבלה: T-S 8J29.6

רשימה או טבלה T-S 8J29.6

תגים

תיאור

Bottom pat of a list in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 CE). Mentioning part of the formulaic blessings for Maṣliaḥ Gaʾon (1127–39 CE), תכון משרתו לנצח. At least part of it concerns an expenditure given to Abū l-Ḥasan to be delivered to the widow of Abū l-Munā mentioning dirhams and dinars. The entries are separated by horizontal lines. Many other names are mentioned. (Information in part from Goitein's index card.)

T-S 8J29.6 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בעד ט. [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. מן בעד אן . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. אלדי קד כרגת מני [ . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. תמאם אלדינ אלדי ת. . [ . . . . . . . . . .
 5. משרתו לנצח ול . . טראבלס [ . . . . .
 6. אלדי תערפהא יז דרהם והי אלבאקיה מן דלך
 7. אול דפעה יו ונצף ותמן
 8. ובקי ענדה ב אלא תמן
 9. תאני דפעה כ אלא תמן מנהא אלב אלא תמן אלדי בקית
 10. ענדה
 11. תאלת דפעה טו דרהם וכאן קבצי להא יום אלאתנין אליז
 12. מן תשרי
 13. אלגמלה כט ונצף

Bottom margin, diagonal lines.

אלדי כרג מן דלך | ביד ר זכאי י | ביד אלשיך אבו אלחסן עלי יד

אלמקדסיה | יז ורבע לזוגה אלשיך אבו אלמנא צאחב הדרתו | ביד

אלנזר ען ורק ד דרא | אלגמלה לא ורבע | אלבאקי מעי ית ורבע | וקבצת יום ערבה כא ונצף ורבע | צאר גמלה סא מעי | מ דרהם סוא

תרגום

T-S 8J29.6 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J29.6: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.