רשימה או טבלה: ENA 3927.1

רשימה או טבלה ENA 3927.1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2023

תיאור

Verso: Accounts in Arabic script with Coptic alphanumerals. Needs examination. Pinholes in the margin ~4mm apart.

ENA 3927.1 verso

verso

תיעתוק

תרגום

ENA 3927.1 recto

recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3927.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)