סמי ספרותי: T-S AS 203.55

סמי ספרותי T-S AS 203.55

תיאור

Recto is a mathematical table of the powers of 2 through 2^15 = 32768, all in Hebrew numerals. Verso is a Ladino ditty signed by Moshe Ḥaddād, which reads roughly as follows (in modern Spanish spelling): "Metralla me demandas metralla te daré / y si no la ficieres azotes te daré / anda gato por tejado sin orejas y sin rabo." A tentative reading is approximately as follows: "If you ask me for grapeshot, grapeshot I'll give you. And even if you don't, I'll give you lashes. Go, cat, up on the roof, earless and tailless." Or: "The cat goes on the roof, earless and tailless." Dating: Probably 18th or 19th century.

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
  1. מטרייא מי דימאנדאש מטרייא טי דארי
  2. אי שינו לה פיזייריש אשוטיש טי דארי
  3. אנדא גאטו פור טיגאדו שין אוריגאש
  4. אי שין ראבו הצעיר משה חדאד יצו

תרגום