نصّ غير أدبيّ: T-S AS 203.55

نصّ غير أدبيّ T-S AS 203.55

تاريخ الإدخال

في PGP منذ 2023

الوصف

Recto is a mathematical table of the powers of 2 through 2^15 = 32768, all in Hebrew numerals. Verso is a Ladino ditty signed by Moshe Ḥaddād, which reads roughly as follows (in modern Spanish spelling): "Metralla me demandas metralla te daré / y si no la ficieres azotes te daré / anda gato por tejado sin orejas y sin rabo." A tentative reading is approximately as follows: "If you ask me for grapeshot, grapeshot I'll give you. And even if you don't, I'll give you lashes. Go, cat, up on the roof, earless and tailless." Or: "The cat goes on the roof, earless and tailless." Dating: Probably 18th or 19th century.

Transcription

Alan Elbaum, [طبعة وثيقة جينيزا رقمية] (n.p., 2023).
  1. מטרייא מי דימאנדאש מטרייא טי דארי
  2. אי שינו לה פיזייריש אשוטיש טי דארי
  3. אנדא גאטו פור טיגאדו שין אוריגאש
  4. אי שין ראבו הצעיר משה חדאד יצו

الترجمة