מסמך שלטוני: UPenn RAR MS 82.313.1.2

מסמך שלטוני UPenn RAR MS 82.313.1.2

תיאור

Multiple fragments which may or may not be related. One contains a basmala and the tops of a few words in Arabic script. Possibly a state document. Another one contains a basmala and a first line referring to "[...] al-manṣūra al-[...] al-sharīfa..." and then in much larger letters—likely a remnant of an earlier document—a reference to something al-Ḥāfiẓī.

UPenn RAR MS 82.313.1.2 p. 1

p. 1

תיעתוק

תרגום

UPenn RAR MS 82.313.1.2 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • UPenn RAR MS 82.313.1.2: University of Pennsylvania Libraries