מסמך שלטוני: T-S AS 176.439

מסמך שלטוני T-S AS 176.439

תיאור

Small, official-looking receipt. Beginning 'afrada....' For ʿImrān b. al-Riḍā(?). Same payer: T-S AS 176.438 and T-S AS 176.439.