רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 6J8.4

מכתב T-S 6J8.4
 1. ציטוט
  Dotan Arad, "The Mustaʿrib Jews in Syria, Palestine and Egypt: 1330-1700‎" (in Hebrew) (PhD diss., PhD Dissertation. The Hebrew University of Jerusalem., 2013).
  למהדורה, תרגום ראה
  • p. 360
 2. ציטוט
  Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).
  לdigital translation, תרגום ראה
  • no. 56
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition