מסמך שלטוני: Bodl. MS heb. e 98/69

מסמך שלטוני Bodl. MS heb. e 98/69

תגים

תיאור

Verso: Fiscal document, 3 fragmentary lines with lacunae, in Arabic script. Mentions an amīr with the laqab Nabīh al-Dawla (though this title appears to be unattested in literary sources). Dated: 423 kharājī (=1031/32 CE plus or minus a couple years). Reused on recto for a letter of appeal for charity addressed to a dignitary named Mevorakh (see separate record).

Bodl. MS heb. e 98/69 69 recto

69 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 98/69 69 verso

69 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום