רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 28.6

מסמך משפטי T-S 28.6
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #41, pp. 418-425
 3. ציטוט
  [unknown source]‎ (in Judaeo-Arabic).
  כולל digital edition