מכתב: T-S 24.51

מכתב T-S 24.51

תגים

תיאור

Letter in the hand of Shemuel b. Natan to a circuit judge (Goitein's index cards). Nine persons mentioned by name acting as a board of arbitration with a circuit judge sent from the capital presiding. The circuit judge was advised by his superior to attempt a decision by law only if arbitration failed. Damira, dated ca. 1150. (Information from Mediterranean Society, II, pp. 339, 601)

T-S 24.51 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . . . . . . . . .]ואלמקאבלה עלי אל . . . . . . ולם מאעד.
 2. . . . . . . . . . . . אסת]חלאף אל . . נה עלי מא תסתחקה כמא יגב
 3. . . . . .] כתאב אלי אלנאיב אלמקים בדמיאט בתסלים אלשי אלמודע מן אלנ . . וגי[רה
 4. . . .יצל כתאבנא עלי ידיה ליחמל אלי דמירה ויכון אלאנפצאל בהא פיגב
 5. . . . . . ענד מא יחצר מא הו מודע בדמיאט אלי דמירה יקדם מסירה
 6. ליחצר ענדהם בדמירה ויפצל בינהם ויסתחלף כל מנהם עלי מא יגב עליה
 7. מן אכד חק ובראה מן דעוי פאנא לעלמנא בכפאיתה ואנה קיים במא
 8. יפוץ אליה אלנטר פיה מן אלאחכאם לא חאגה לנא אלי שרח דעאו[יהם
 9. ומא גרי בין ידינא מן כטאבהם בל יחצר גמיע מא יגרי בין ידיה
 10. במסטוראת ויפצל בינהם וירפע אסבאב אלתענת ויוציא הדין לאמיתו
 11. וקד וקע אתפקאהמא עלי קום מן אלגמאעה יכונו חצור אנפצאלהמא והם
 12. אלשיך אבו אלחסן ואבו אלחסן כליפה ואברהים אלצורי ואבו אלעלא בן מוסי ואבו
 13. אלסרור בן הבה וכלף בן ברכאת ווחשי בן אברהים ואבו אלמרגא סאלם
 14. ואבו אלפרג בן הבה והארון בן כליב פיגב אן תחצר הדה אלגמאעה פי
 15. אנפצאל חכמהם ליזול תענת אלפריקין בדלך ומהמא אנפצל עליה אלאמר
 16. תכתב בה מסטור ורסם שהאדה מן יכתב כטה מנהם פמא כאן ממא
 17. יקצי בה אלשרע פאקטע בה מן גיר מטאלעה אלא בעד אנקצאה ומא כאן
 18. מן פשרה אן תגרי פיכון אל[. . . . . . . . . . . .] מטאלעתנא בהא ואמצא דלך
 19. וליס [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תרגום

T-S 24.51 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 24.51: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.