מסמך שלטוני: T-S 12.316

מסמך שלטוני T-S 12.316

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2022

תיאור

Decree fragment, Fatimid, 11th century. The preserved text reads: "وهذا الغلام فقد كان ورد الـ". Reused by Efrayim b. Shemarya (see PGPID 1649).

T-S 12.316 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S 12.316 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 12.316: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.