רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 18J1.12

מסמך משפטי T-S 18J1.12
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה