רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 16.196

מסמך משפטי T-S 16.196
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition