מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 56/53

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 56/53

תגים

תיאור

(c) Trousseau list. Dated: Sivan 1185 CE. Bride: Nasab bt. Abū l-Khayr al-Zayyāt. Groom: Munajjā Abū Saʿd al-Labbān. 10 + 25. Total value: 90 dinars. (Information from Goitein's index cards.)

Bodl. MS heb. f 56/53 53 recto

53 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 56/53 53 verso

53 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום