מסמכים קשורים סמי ספרותי: T-S Ar.34.1

סמי ספרותי T-S Ar.34.1