רשימה או טבלה: Moss. VII,170.1

רשימה או טבלה Moss. VII,170.1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Personal accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Mentions Mūsā b. ʿImrān al-Bayyāʿ; Ibrāhīm b. [...]; "my maternal aunt in Dammūh"; Abū Naṣr b. al-[...] al-Qazzāz; Bū Naṣr b. al-Thiqa al-Ḥarīrī; Salāma. (Information in part from CUDL)

Moss. VII,170.1 1v

1v

תיעתוק

תרגום

Moss. VII,170.1 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. VII,170.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.