מכתב: Moss. VII,170.1

מכתב Moss. VII,170.1

תגים

תיאור

Letter from Shelomo b. Eliyyahu to Abū l-Faraj al-Makīn (probably his father-in-law). In Judaeo-Arabic. Prefaced by a single line of decorated biblical quotation. Shelomo mentions Abū l-Futūḥ al-Shamshūrī and how the addressee has cut off his letters (perhaps to be read in the context of the letters discussed by Krakowski in Coming of Age, pp.285–86). Shelomo also mentions the youth Abū l-ʿIzz (probably his cousin by the same name). (Information in part from CUDL)

Moss. VII,170.1 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
 1. ייי אורי וישעי ממי אירא ייי מעוז חיי ממי אפחד
 2. שאכר תפצלה שלמה ברבי אליה הדיין נמשול
 3. סבב אצדאר הדה אלמכאתבה אלי אלמולא אלאגל אלמנעם אלמתפצל אלכרים אלפהים
 4. אלגליל אלאציל אלצדיק אלרפיק אלאך אלעזיז אלשפיק אבו אלפרג אלמכין אטאל אללה
 5. בקאה ואדאם עזה ונעמאה ומן חסן אלתופיק לא אכלאה וגמע אלשמל בה עלי כיר
 6. ועאפיה אן שא אללה אנני כתיר אלשוק אליה ומתאסף עלי אלפאית מן מלאחטתה אללה
 7. יגמע אלשמל בה ואנני בחמד אלוהיי ישראל עלי אתם מא יכון מן אלעאפיה ומן ענדי ולם
 8. נעדם שי אלא] אלתמלי ואלתחלי בסעיד טלעתה ואבעתת לך יא שיך אלאגל אלמכין
 9. ] אבעתת לך //מע// בן אלשיך אלאגל אבו אלפתוח בן אלשמשורי
 10. ] . מן אגל קטעה כתבך ומן גהת אלצבי אבו אלעז
 11. ]ץ ואשתגלת כואטרנא עליה ולם יצל מנך
 12. גואב א]לכתאב [סרע]ה סרעה סרעה מן כל בד

תרגום

Moss. VII,170.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. VII,170.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.