רשימה או טבלה: Bodl. MS Heb. c 56/3

רשימה או טבלה Bodl. MS Heb. c 56/3

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic mentioning items that were sent with Abū Surūr and others with Makhlūf al-Nafūsī (for Sibāʿ) and others with ʿAṭāʾ b. Hilāl. Dated: 5 Dhū l-Qaʿda 506 AH = April/May 1113 CE. There may be notes from Goitein that are not yet attached. Excerpts: וכאן אל . . . . אלמבארך יום אלג לה מצת מן איאר והי באלערבי דלקעדה מן סנה סתה וכמס מאיה ללערב | אסתכרת אללה סבחאנה ואנפדת צחבת אלשיך אבי אלסרור בן עגיי(?) קטעה ארגמן(?) . . . לי וזן תקכ . . . . סער . . . .וכמס . . . .ודפעת לה ואגב . . . ו . . . פי עדל סבאע צחבה מכלוף אלנפוסי קי . . . . . . . וצחבה סידי עטא בן הלאל ח אמנא כאן . . . . ואן אלגמיע . . . . ומע בן עגי(?) . . . .

Bodl. MS Heb. c 56/3 3 recto

3 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS Heb. c 56/3 3 verso

3 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום