רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Misc.22.285

מסמך משפטי T-S Misc.22.285
  1. ציטוט
    Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
    לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
    • Doc. 48