רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8J4.3.1

מסמך משפטי T-S 8J4.3.1
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה