מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 328

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 328

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Capitation tax receipt, Fatimid. For Hiba b. Yūsuf. See ENA 3925.6 (PGPID 10284).

JRL Gaster ar. 328 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 328: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0