מסמך שלטוני: ENA 3925.6

מסמך שלטוני ENA 3925.6

תגים

תיאור

Tax receipt, Fatimid. Blank verso. Perforated for binding. For the capitation tax of Hiba b. Yūsuf; same dossier as ENA 3936.3, T-S Misc.24.38.1–3, T-S AS 176.305, T-S AS 182.38, T-S AS 183.92, and JRL Gaster ar. 328. Dated: Jumādā I 552 AH (=June/July 1157 CE).

ENA 3925.6 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3925.6 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3925.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)