רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Misc.28.102

מסמך משפטי T-S Misc.28.102
  1. ציטוט
    Mordechai Akiva Friedman, "The Appointment of a Prayer Leader and his Dismissal according to Maimonides' and his son Rabbi Avraham‎" (in Hebrew), in Benayahu Memorial Volume‎ (n.p., 2019), 275–328.
    לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
    • 319–20