רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J18.14

מכתב T-S 13J18.14
 1. ציטוט
  Mark Cohen, "Four Judaeo-Arabic petitions of the poor from the Cairo Geniza," Jerusalem Studies in Arabic and Islam 24 (n.p., 2000), 446-471.
  כולל מהדורה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).
  לdigital translation, תרגום ראה
  • no. 1
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה