מסמך שלטוני: ENA NS 8.10

מסמך שלטוני ENA NS 8.10

תגים

תיאור

Recto: Petition in Arabic script. Draft. Dating: Probably Mamluk-era. The sender asks to be excused from having to go up to the dike. Reused for Judaeo-Arabic poetry in the hand of Nāṣir al-Adīb al-ʿIbrī (d. after 1298).

ENA NS 8.10 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 8.10 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 8.10: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain