טקסט ספרותי: ENA NS 8.10

טקסט ספרותי ENA NS 8.10

תגים

תיאור

Recto and verso: Poetry in Judaeo-Arabic in the hand of Nāṣir al-Adīb al-ʿIbrī. Apparently on the subject of the eye diseases induced by love, but it is quite faded, so this awaits confirmation. This is one of the fragments that he signs (אנא אלאדיב אלעברי אלדי אסמי נאצר פי כל אלאשגאל לי כלאם גיד נאדר....)

ENA NS 8.10 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 8.10 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 8.10: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain