רשימה או טבלה: JRL SERIES C 95

רשימה או טבלה JRL SERIES C 95

תגים

תיאור

List of inventory in Ladino for a "מאגאזין / magazin" or storehouse whose contents include: 6 copper plates "פלאטוס די קוברי", one lid or pot cover "קאפאק", one blue[?] sheet "סאבאנה מאוי" (mavi = blue in Turkish), two wool shawls "שאל לאנה", and many other items. Following the inventory there is a list of calculations and then a series of names under the heading "lo ke deven la gente / what people owe" mentioning: Shelomo Ayleon[?], Elaʾzar Istanbuli, Yaʿaqov Mitrani, and others. The fragment's verso is blank. MCD.

JRL SERIES C 95 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 95 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 95: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0