מכתב: T-S 12.377

מכתב T-S 12.377

תגים

תיאור

Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, in Qalyub, to family members in Fustat. He inquires briefly about commercial dealings before insisting that there is no need for his mother to trouble herself with coming to visit. If she wishes to give him the fabric, they can simply send it with Safi, and if she wishes to tell him in person about the illness of his sister, then she should simply write the news in a letter: “There is no shame in that; people are accustomed to writing the secrets of people in letters and sending them.” He mentions that the Amir Sajja‘a al-Din has arrived in Qalyub and is asking about Moshe’s brother Abu l-Ḥasan. In a postscript, he apologizes for the many errors. ASE.

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בש רח וח
 2. ויאמ]ר שלום לכם וג׳ חסדי ייי כי לא תמנו //וג׳// בונה ירושלים וג׳
 3. ייי עוז וג
 4. כ]תאבי אטאל אללה בקאכם ואדאם פי עלו אלמראתב סמוכם
 5. וארתקאכם ומן חסן אלתופיק לא אכלאכם תוגעא לה . . . .
 6. ולא עדמני תפצלכם וגמע שמלי בכם קריב במא יסרני
 7. ויסרכם וכשף גמתי וגמתכם וג/ו/מה גמיע ישראל ושלום
 8. אלדי תריד [עלמה] אן מן אללה בכל כיר לם אעדם שי גיר
 9. נצרכ (!) פאללה יבקיכם לי ואיצא אני כונת קד קולת לכם
 10. אן תבעתו לי אלנצפיה ואלעראצי ומא בעתתוהם וערפתוני
 11. סבב [[סו]] כונכם מא בעתתוהם ולאן מבארך איש מא שרתו
 12. בה עלי מא הו אלא גיר פאללה לא יעדמני משורתכם וקולתו
 13. לי אן אלואלדה תריד תכרג לענדי וחק אללה אן בודי לו אנהא
 14. ע/נ/די דאים ולכן וחק אללה מא יהון עלי עדאבהא ולא תשתיתהא
 15. ומא אחוג אלאמר לכרוגהא אן כאן כר/ו/גהא מן סבב אן תוצל
 16. לי אלקמאש אנתם אדא בעתתוה לי מע צאפי וצל לי ואן כאן
 17. מן סבב אנהא תתחדת מעי כמא קולת מן סבב מא קד תקרר
 18. פי חאל אלצביה פערפוני אלחדית אלדי [[חב]] //תחב// אלואלדה אן תקולה
 19. לי פי כתאב ומא פי הדה עיב לם תזל אלנאס ת[[ת]]כתב אסראר
 20. [אלנ]אס [[ותר]] וירסלוהם אלנאס ולאן בחק אללה לא תתואנו פי אן
 21. [תרס]לו לי [כ]תאב תכברוני פיה איש תקרר ב . . . .
 22. . . . . ]ש תחדתתו סורעה [[ואמא מ]] ולא תחוגו אל. . .
 23. . . . ל]א תכרג ולא תתעדב וערפוני אן כאנת אלצביה . . .
 24. . . ] . בכם כמא הי והל הי מריצה או תמאתלת

Right margin, perpendicular line.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . רהם אל . . . . . . . . . //וכצארתהא// לכם ואמא הדא פאן אל . . [ . . . . . . . . . . . . . . .

תרגום

Verso.

 1. באן [[לעל]] תקולו לעמי עמראן יקול לבו עלי
 2. לעל יקול ללשיך בו אלפצל אלצניעה פי אן
 3. יבעת כתאב ללאמיר באלוציה בי וב[. . . . .] יסאעדני
 4. ולא ימכן אחד מן אלאעתראץ עלי ושלום
 5. וערפו אכי אלשיך אבו אלחסן אן אלאמיר סגאע אלדין אלמצרי
 6. קד וצל והו פי קליוב והו יסאל ען //אכי// אלשיך בו אלחסן כתיר ושלום
 7. קראת עליכם אלסלאם ועלי עמומתי גמלתהם אלסלאם
 8. ועלי אכתי (?) אלכבירה ואלצגירה ובנת עמי אלסלאם
 9. ושלום ובחק אללה לא תואכדוני באיש מא וגדתו
 10. פי כלאמי מן אלגלט [[ואל.ל.]] ואלזלל
 11. ווצלו לי לילה אלסבת אלכראסתין ואל . . .