מכתב: T-S 12.348

מכתב T-S 12.348

תגים

תיאור

Letter to a Gaon, according to Goitein, perhaps from the time of Nethanel Gaon (1160), congratulating him on his son's recovery from illness, and complaining about the cessation of correspondence. It is also a letter of recommendation for the bearer. (Information from Mediterranean Society, V, pp. 294, 295, and from Goitein's index cards)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אכבארהא יגארי זואלהא אללה יגריהא
 2. על גמיל עואידה ואיאדיה אלגמילה
 3. תם אני מהני בכלאץ אדונ גאון שצ
 4. אם העבים סתרו אור השמש הצפוי
 5. והקווי להתגלות ולצאת בגבורה
 6. להשיב מלחמה שערה לרוות צמאים
 7. מנחלי קדם לשבעם חמאה בספל
 8. אדירים הנחמדים מזהב ומפנינים
 9. ומתוקים מדבש ונופת צופים תם
 10. אהני בעאפיה אלילד משוש הנפש
 11. ומחמד העין אלהים יתמיד רפואתו
 12. ויראהו שמחתו וחפתו ויחיה אחיו כגני
 13. הכה . [ . ] מטע שורק גפן פוריה יפרו וכל
 14. יסג יר. ו ואיצא אסתעלם איש גרא
 15. ליכון סבב לאנקטאע אלמכתבה עני
 16. מא ערפת אלא אני אלכאדם ללחצרה
 17. ושרף נסבהא וכרם חסבתהא בעתני
 18. עלי אלאנבסאט אליהא ולמסאלה
 19. פי מר/א/עה מוצל כתאבי ואמה
 20. והו חפץ [ . . ] צדקה פי תסדירה
 21. פי אלאסטול בגאה אלחצרה ואנא
 22. ושלמה ולדי נקבל ידי שני לוחות
 23. הברית ת[ח]צה ואולאדהם באתם אלסלאם
 24. ישע רב יוחש וירב

תרגום