רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. IIIa,9 + T-S AS 212.54 + T-S AS 212.55 + T-S AS 214.40

מכתב Moss. IIIa,9 + T-S AS 212.54 + T-S AS 212.55 + T-S AS 214.40
  1. ציטוט
    Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל מהדורה