מכתב: T-S 12.27

מכתב T-S 12.27

תגים

תיאור

Letter fragment asking for a favor and stating that the writer relies on God and on the recipient for the solution of the matter. Mentions "the son of my sister, Avraham" pestering the sender for 'the miṣva which he wants to do.' (Information in part from CUDL)

T-S 12.27 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. בן כב גדלת קדשת [ . . . ] . . . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. תנצבה וא . . . . . [ . . ] . רח [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. יעידה עלינא ועליך [ . . . . . ] . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. אליך אבן אכתי אברהם פתעב עלי פי אלמצוה אלדי יריד יעמלהא
  5. ומא אחתאג אוציך פיהא ען תרתבה בינהם ואנא מתכל עלי
  6. אללה תבארך ותעאלי ועליך פי הדא אלאמר ואנא עלי עדד מא אנטלע
  7. לי פאללה אללה יא מולאי תחבר מא תחתאג אוציך פיהא ען אן תעמל . .
  8. מעה לאן הדא אלאמר חוט עלי . . קראת עליך אלסלאם ואכי וולדה כאתב
  9. הדה אלאחרף יכצוך באלסלאם ואולאדי כלף וסרור יקבלו ידך

תרגום

T-S 12.27 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 12.27: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.