מכתב: T-S 12.251

מכתב T-S 12.251

תגים

תיאור

Letter sent from Qayrawān by Yosef b. Khalfa to Khalluf b. Faraḥ b. al-Zarbī, probably in Fustat dealing with goods and their prices in Palermo. Dating: ca. 1030 (Goitein) or ca. 1050 (Gil) or uncertain (Ben-Sasson).

T-S 12.251 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אטאל אללה יאכי בקאך ואעזך ואכרמך ואתם נעמתה עליך כתאבי אליך מן אל
 2. קירואן אול יום מן כסליב (!) ואנא משתי ען חאל סלאמה ועאפיה ללה אלחמד עלי
 3. דלך ואכי כתבת אליכם כתאב מע אבן אבו בורדא וערפתך פיה גמיע
 4. אלא]סעאר כלהא ולא תכלי נפסך מן אלסקט לאנה זאד ענדנא ואלניל אל
 5. . ]עואני לא תשתרי מנה אלא מא כאן גיד רפיע לאן אלדון מא יסוא שי
 6. ומא] תריד עלמה מן אסעאר סקליה אל . . נהא נאפקה אלפלפל קנ רבאעי אלקנטאר ואל
 7. אלאזורד(!) אלטיב גיב מנה כ מן ביני ובינך ואן כאן אלדון רכיץ גיב מנה
 8. ביני] ובינך וגיב קטעה צבר וקטעה ושק וחלתית וסנה ונצף קנטאר [ . . . .
 9. . . . ] וי ארטאל תותיא כצרא ורבע קנטאר תנכאר וכולנגאן גיב מנה [ . .
 10. . . . ] אלחנה בדינר אלמן וכאן תגיב מנה ל מן וקרפה מביועה אלחמרה [תסנא
 11. . . . אלק]נטאר תגיב מא אמכנך מנהא ואלכאפור י רבאעיה אלוקיה [ . . .
 12. . . . רבא]עיה אלמן אלנשאדר מנין בדינר אלקאקלה בדינר ור[
 13. בע . . .
 14. . . . בדינר] ורבע אלמן אלדארכסא נ רבאעיה אלמן אלטראשיר [ . . . . .
 15. . . . . . . . ]ה ג דנאניר אלמן וגיב לי כ רטל זופה אלכולאן ג ארטאל [בדינר אל
 16. . . . . . . . ] רבאעי אלקנטאר אלשיאן ד ארטאל בדינר ואלתרבד גיב מנה [ . . .
 17. . . . . . . . ] שדה //אלחואיג// כאן ביני ובינך וכתבת הדא אלכתאב עלא צגנה ואסעאר אל
 18. חריר אלגיזי בדינרין אלרטל ועסי תשתרי לי רדא לטיף לצבי ונצף . . .
 19. לא יכון בד מנה ונעאל לטיף ולא יכון מגיך אלא לסקליה ואן לם תשתהי וגה לי אנא
 20. לסקליה ולא תגיב לי בדראהמי אלא אסקאט וכתאן ואכתב פי עאפיתך ותבלג
 21. אלסלאם ותם ואללה אשתרי לי אלסקט אלדי כתבת לך פי אלתדכרה פאנהא
 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . . . . . . . קרפה ואלאזורד ועלא כאצה נפסך אלעזיזה אלסלם

Bottom margin, written in a different hand.

 1. ואלקרנפל אלמנקה י
 2. ו דנאניר אלק

Top margin, straight line written upside down.

 1. והדא . . הא אסעאר סקליא

Right margin, perpendicular line.

 1. אלצנדל[
 2. א . רט . [

תרגום

T-S 12.251 1v

1v

Verso. Address.

 1. לאכי וסידי אבי סעיד אטאל אללה מן יוסף בן כלוף בן . . . . . . . . . .
 2. כלוף בן פרח בן אלזרבי אללה וליה בקאה אן לם יכון כלוף חאצר ידפע[ . . . . . .
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.251: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.