מכתב: T-S 10J9.7

מכתב T-S 10J9.7

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Fragment of a letter to Yehuda ha-Kohen b. Yosef ha-Kohen the dayyan, mentioning Sulayman b. Yosef. (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J9.7 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אלחכם אלאגל אלסנד אלאפצל ר יהודה מולאי וסידי אדאם אללה עזה אלתזם
  2. אעצאמה ואכבארה סלימאן בן יוסף
  3. יא מולאי וסידי ועמאד . . . . . . . . וסנדי ומסתפאדי ומן
  4. אדאם אללה עזה ואטאל מדתה וחרסה עלי אכואנה ואצדקאה
  5. כתבתה יא מולאי אדאם אללה עזה ואן כנת לם אשאפהך
  6. ] לי[

Right margin, perpendicular lines.

מעלום לקצא[ | מנעמא ולם [ | משהורה ו[ | גני לא . . [ | אלסלם [ |

Right margin, straight lines written upside down.

אלי סיאדתן ואלסלם | עלי מולאי וסידי בן אברהים | רח . .

תרגום

T-S 10J9.7 1v

1v

Verso.

חצרה אלחכם אלאגל מרנא ורבנא יהודה ה[כהן] בן כבוד מרינו ורבינו יוסף הכהן

הדיין אדאם אללה עזהמא

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 10J9.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.