מסמכים קשורים מסמך שלטוני: T-S NS J470 + T-S 12.774

מסמך שלטוני T-S NS J470 + T-S 12.774