טקסט ספרותי: T-S 10J9.29

טקסט ספרותי T-S 10J9.29

תגים

תיאור

Fragment of religious poetry in the hand of Shemuel b. Saadya ha-Levi (1165-1203). (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J9.29 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. ידיע [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. ישימו להם מארבים [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. שפל ונקלה ואף ייי ירד אף על [ . . . . . . . . ]א[ . . . ] העם הזה הפלא ופלא
  4. ותקראנה אותי כאלה נבהלו ידי עם הארץ והדבר דעתו תבהיל
  5. ועל לב אנשי חסד תחלוף ותסגיר ותקהיל אמרו עמי . . נו ושמ
  6. בעלי יריח על פניהם תצהיל הן עד ירח ולא יאהיל המינים . [ . . . . .
  7. . . . . . . . . . . . . . . . ] ובחצרות קדש נפשטו אליליהם: והדבר אין ב[פיהם

תרגום

T-S 10J9.29 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 10J9.29: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.