מסמך משפטי: JRL Series L 128

מסמך משפטי JRL Series L 128

תגים

תיאור

End of a legal document from Egypt dated Adar 1742 CE (5502).

JRL Series L 128 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Series L 128 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Series L 128: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0