מסמך משפטי: T-S 10J5.13

מסמך משפטי T-S 10J5.13

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Record of a release involving Nissim b. Ṣedaqa and Bahiyya bt. Ḥalfon. T-S 12.94, T-S 10J5.13, and T-S 13J37.9 are all draft documents related to each other (possibly a join), and they are somehow related to T-S 20.30. All need further examination. (Information in part from Goitein's index cards.)

T-S 10J5.13 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . חי לה [ . . . . . . . . . . . . . . .
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] בעד . . עה במ[ . . . . . . . . . . . . .
 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]תהם //הנאמ// בעלהם ולא לואלדת [ . . . . . . . . . . . . .
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] מעולם ועד עכשו אד לם י[ . . . . . . . . . . . . .
 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]א אכתר לא מן גהה גמאע אלדיון ואלד . [ . . . . . . .
 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] תעדי ולא חסאב ולא גלט פי מחאסבה ולא [ . . .
 7. . . . . . . . . . . . . . . . . ] לא נחאס ולא ראס מאל ולא כסארה ולא מ . . . . ה ולא . . . [ . .
 8. . . . . . . . . . . . . . . . . ]ל ולא ימין עלי דלך בלב ולא . . . . . . . . לא מחא.מה ולא שי מן
 9. אל]אשיא אל[די] ימתלכהא אלנאס תחת כל השמים משוי פרוטה ולעילא ממא עלמת . . . . .
 10. . מה ומן מא יערף ומן מא לא יערף וממא ינכשף ומן מא לא ינכשף והרי הם פטורים מכל
 11. . . . . ת והרי הם בהתר גמור ובמחילה גמורה בפה ובלב בעולם הזה ולעולם הבא וקבלת
 12. . . . ]ת גמיע גלך עלאי ועל ירתאי בתראי דלא כאסמכאתא ודלא כטופסי דשטרי אלא
 13. כחומר] כל שטרי דבי דינא דעבידין בתקנתא דרבנן ונהגין בעלמא מן יומא דנן ולעלם
 14. . . . . . ] . . . תנאין ובכל לשאני דאמור רבנן דמבטלין בהון מודעין ותנאין וקנינא מן כב
 15. . . . . . ] . ליקר לנסים ולצדקה בני מסלם בן הבה ולואלדתהם בהיה בת חלפון על כל מאי
 16. . . . . . ל]עילא במאנא דכשר למקניא ביה שריר וקיים וכדלך איצא קאלת לנא [[בהייה]] מא עליה
 17. . . . . . . . . ] . . . . אקנו מני מעכשו באוכד מא תקדם דכרה באנני קד אבראת כב מר ורב
 18. . . . . . . . . . . . . ] . דן נע מן גמיע מא כנת סלמת אליה בידה וביד וכילה מר יוסף ביר צדקה נע
 19. . . . . . . . . ] צדקה . . י ומן גמיע אלדעאוי ואלמטאלבת ואלעלק ואלתבעאת אלתי מ . ת . . . . . . .
 20. . . . . . . . . . . . . ] . . . . . . //כל שבועה . סיס וצדקה יתומי משלם או . . . . . . . . . . . . // מן אלשבועה עלי . מנהא ממא יתעלק בהמא ואלדתהמא וקבלת
 21. . . . . . . . . . . . . . ] ריות //ובמחילה גמורה// ולדי צדקה אלצגיר וכל מא יתאתא מנה ומן וראתה בעדה וכל מן
 22. . . . . . . . . . . . . ] . מן גהה . . . . צדקה [ . . . . ] אנא . . . . ווראתי בעדי ואתבת ה.
 23. . . . . . . . . . . . . . ] דא[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תרגום

T-S 10J5.13 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J5.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.