מסמך משפטי: T-S 10J4.13

מסמך משפטי T-S 10J4.13

תיאור

Deed of release, in Hebrew, given by Avraham b. Moshe al-Talmid to Banat b. Khalaf al-Baidayani and her daughter Durra bat Yeshua. Dated ca. 1030. (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J4.13 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. זכרון עדות ש[הית]ה בפנינו אנו ה[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. איך מ אברהם בר מ משה התלמיד [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. גמור חמור וכתבו וחתמו עלי בכל לשון [ . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. אלביציאני ולבתה דורה בת ישועה ה. . . . [ . . . . . . . . . . . . . . .
 5. להיות בידה לזכות ולראיה לאחר היום. [ . . . . . . . . . . . . . . .
 6. ולא מ.ה ולא אכוף ולא מוכרח אלא [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 7. לפניכם הודאה גמורה שהייתי תוביע אותם. [ . . . . . . . . . . . . .
 8. לא עליהם ולא אצלם ולא תחת ידם ולא [ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9. . . ] יוהו לא [ . . . . ] שומהו לא . . . . ו לא ע . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 10. . . . . . ] לא ב . . . . לא עדיים לא בית לא . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 11. . . . . . . . . . . . ]ה לא משא ומתן לא מ. . . . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . .
 12. . . . . . . . . . . . . . . . ]לא חרם סתם לא דין לא [ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 13. . . . . . . . . . . . . . . . ]דבר תביעה בעולם משוי [ . . . . . . . . . . . . . . . .
 14. . . . . . . . . . . . . . . ]הבאים מכוחי ורשות[ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 15. . . . . . . . . . . . . . . . ]גמורה וויתור גמור [ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 16. . . . . . . . . . . . . . . . . ]נן קיבלתי לעי ועל [ . . . . . . . . . . . . . . . .
 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] אלא כחוזק וכחומר כל [ . . . . ] . . . . [ . . . . . ]
 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]א מיומא דנן ולעלם וקנינא [ . . . . . .
 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] לבנאת בת כלף א[לביציאני . . . .
 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] יוסף בן אלשופט . . . . . . . . . . .

תרגום

T-S 10J4.13 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J4.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.