רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. VII,189.3

מכתב Moss. VII,189.3
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2021).
    כולל מהדורה